Salsa

latinoplesovi | 23 Dec, 2008, 22:41 | Generalna | (1406 Reads)
Salsa je neformalan,prljav i vruć ples!Potiče sa kariba-egzotika,takođe i afrički plesovi su ostavili svoj pečat.Salsa je španska reč i znači sos,ljuti sos.Postoji dosta stilova u salsi:kubanski,los-anđeles stil,njujork stil,dominikanski,kolumbijski,portorikanski itd.Od stila zavisi osnovni korak.Na mnogim mestima na svetu, salsa se sluša i igra, ali nigde se ne doživljava tako snažno i strasno kao na Kubi.Salsa se pojavila kao ples koji oslobađa telo da kaže sve što mozak misli, ples koji pokreće telo onako kako srce želi. Salsa je slična mambu po tome što osam bitova u muzici prati šest plesnih koraka. Plesovi imaju dosta sličnih pokreta. Ipak, okreti su u salsi postali njena glavna odlika, tako da je i za igrače i za gledaoce utisak koji salsa ostavlja u mnogome drugačiji od onog koji ostavlja mambo.Salsa je ples koji ne zahteva mnogo prostora, za razliku od sambe , u salsi par se ne kreće toliko duž podijuma za igru, sve se dešava na relativno malom prostoru koji zauzima plesni par.Ono što je važno znati o salsi jeste da je ona došla u mnoge zemlje, a iz njih izašla drugačija. Ona je produkt svih nas i primer naše fleksibilnosti i evolucije. Salsa je postala popularna to jest hit u svetu zadnjih deset godina!Kod nas je veoma popularna,po klubovima se od latono muzike sluša samo salsa.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=44729

Mambo

latinoplesovi | 22 Dec, 2008, 04:56 | Generalna | (753 Reads)
Mambo potiče sa Kube, gde su ga doveli naseljenici s Haitija. Na Haitiu je mambo bio sveštenički vudu ples duhovnih savetnika i iscelitelja, koji su ujedno bili i organizatori javnih zabava. Pod uticajem kubanskog plesa rumbe, te razvojem američkog džeza nastaje mambo. Ritam mamba u današnjem obliku je kombinacija svinga i kubanske muzike i u takvom obliku pojavljuje se od 1943.godine. Mambo je ulični ples u kojem žena i muškarac odmeravaju kontrolu i snagu tj. izazivaju se. Muškarac pokušava zadržati kontrolu i impresionirati ženu fizičkom sposobnošću i brzinom. Mnogi ljudi tretiraju mambo kao brzi ples, ali u svojoj biti on je polagan i precizan bez mnogo pokreta, sve se zasniva na nogama i kukovima. Prelaskom mamba u noćne klubove razvija se novi stil znan pod imenom salsa.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=44494

Samba

latinoplesovi | 14 Dec, 2008, 17:37 | Generalna | (626 Reads)
Samba je tipičan brazilski ples koji ima izvore u starim muzičkim folklornim motivima. Brazil su u 16. veku kolonizirali Portugalci koji su doveli robove iz Afrike. Slično kao i na Kubi, pomešali su se muzički motivi Portugalaca, crnaca i prvobitnih Indijanaca. Razvoj brazilske muzike i plesa bili su pod uticajem obreda u slavu bogova, a afrički izvori su bili prigodne naravi. Na svečanostima se plesalo i po više dana. U Brazilu razlikujemo više oblika sambe; prva je samba de moro koja se pleše po ulicama za vreme karnevala. Druga, samba carioca koja je iz Rio de Janeira i predstavlja nam poznati oblik sambe. Postoji i baiao kao oblik sambe. Ime potiče iz brazilskog grada Bahia, koji je središte brazilske crnačke kulture. Baiao je više sentimentalan ples, lakši, sporiji oblik sambe u tužnom stilu. Plesači se jednom vrstom valovitog gibanja u telu kreću po dvorani, a ono proizlazi iz gibanja zadnjicom. Samba je veseo ples pun ritma koji se posebno izražava u stilu koji je nešto različitiji od drugih latinoameričkih plesova. Samba se može plesati uz bilo koji brži ritam,opušta i dobra je za kondiciju i mentalno stanje plesača.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=43625

Paso doble

latinoplesovi | 13 Dec, 2008, 15:46 | Generalna | (534 Reads)
Paso doble je poreklom španski ples, a pleše se uz muziku španske koračnice. U Španiji se ples sam po sebi ne prikazuje na plesnom podijumu, a ako da, izvodi se u samostalnoj verziji na pozornici. Paso doble je poznat već od dvadesetih godina XX. veka, kada su ga zvali pantomimom koride (bikoborbe). Današnja forma je razvijena u Francuskoj, gde su ga u početku plesali baletni umetnici, a tek kasnije se razvila show i takmičarska varijanta. Paso doble prikazuje koridu u kojoj plesač preuzima ulogu toreadora, a plesačica crvenog plašta. Plesač i plesačica se zajedno gibaju oko zamišljenog bika, tokom čega izvode elemente flamenka i stilizirane figure, koje podsećaju na borbu u areni. Osnova plesa je "Paso Doble" (dvokorak), naglašeno postavljanje pete i jastučića stopala te ritmički putujući koraci. Jedan od karakterističnih elementa je Appel, korak, koji se pleše energično, na jednom mestu na jastučiću stopala, blagim spuštanjem kolena. Appel je često uvodni korak mnogih figura. Karakter "Paso" plesača uveliko određuje motiv koride. Od plesača, kao matadora-toreadora očekuje se gotovo preteran ponos, hrabra odlučnost i elegancija, a od plesačice svesna udaljenost, velika fleksibilnost i brzina - sve kao posledica plesaču prepuštene uloge vođenja. Za ovaj ples je potrebna velika koncentracija, "vatra" i prigušena samokontrola. Koraci se izvode zatezanjem cele mišićne strukture. Samo se tako može postići za ovaj ples karakteristično kratko, brzo gibanje te izvođenje kontroliranih poza. Potporna noga je uvek blago savijena. Muzika: dostojanstvena, poletna, energična, oštra koračnica, jasno strukturirana - uvod, dva glavna dela sa tačno određenim vrhuncima (frazirana).
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=43506

cha-cha-cha

latinoplesovi | 12 Dec, 2008, 22:05 | Generalna | (479 Reads)
Cha-cha-cha je ogranak mamba . U ritmu mamba plesači su počeli izdvajati poseban zvuk unutar muzike, na koji su ljudi počeli plesati trostrukim korakom prozvavši ga trostruki mambo. S vremenom se razvio u zaseban ples, poznat pod današnjim imenom. Cha-cha-cha postaje popularan 1954. u Havani na Kubi. Ubrzo nakon toga se plesao i pridružio kao latinoamerički ples po Europi. Naglasak je na prvom udarcu. Cha-cha-cha je brz i poletan ples. Od latinoameričkih plesova on se prvi uči i s vremenom se usavršava. Za pravilno otplesati taj ples trebaju se imati ravne noge, micati kukove (ali umjereno), početni korak u naprijed na prste. Pleše se prema podu.Cha-cha-cha je energican i strastven ples i ako se igra bez strasti i energije,gubi se smisao cha-cha-cha plesa.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=43447

Rumba

latinoplesovi | 08 Dec, 2008, 04:36 | Generalna | (1058 Reads)
Glavni razvoj je doživjela na Kubi, a potječe iz 16. stoljeća od crnih robova koji su dovedeni iz Afrike. Rumba je skupno ime za više kubanskih plesova u paru, a prije svega znači zabavu, ples. Kao narodni ples, rumba je u svojoj biti seksualna pantomima koja se pleše jako brzo, s pretjeranim pokretima kukova i sa senzualnim i agresivnim stavom kod muškaraca, a obrambenim stavom kod žena. Rumba ima erotski karakter, a naglašena je umjetnost ženskog zavođenja. Za muziku je karakterističan staccato udarac (brzi, kratki udarac). Rumba se može plesati na više načina. U svom razvoju se stalno ritmički i oblikovno mjenjala pa tako poznajemo više vrsta rumbe, od kojih su najpoznatije rumba bolero i rumba kuban. 1930., rumba je došla u New York, a iz njega je stigla u Europu. U početku se u Europi nije previše raširila, a s vremenom je postala pravo plesno otkriće posebno nakon što su joj Francuzi dali koreografski izrađen oblik. S Drugim svjetskim ratom rumba je postala sporija i rafiniranija od originalne rumbe. Naglasak je na četvrtom udarcu. U rumbi je najbitnije gibanje kukovima,jer to partnerici daje ženstvenost. Danas je u Europi - zahvaljujući natjecanjima u sportskom plesu - pod nazivom "rumba" poznat ples koji se razvio iz plesa originalno zvanog rumba-bolero, i koji je za razliku od gore opisanih varijanti (afrička i kubanska rumba) izuzetno lagan i senzualan. Ta rumba se pleše na glazbu modificiranog tradicionalnog španjolskog bolera, i nerijetko ju nazivaju "plesom ljubavi". Od izvorne (afričke) rumbe je zadržala tek neke - na prvi pogled čak teže prepoznatljive - elemente. Radi razlikovanja od kubanske rumbe i bolera, koji postaju sve poznatiji i kod nas, za tu se varijantu sve češće koristi naziv "sportska rumba".
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=42976

Latino plesovi

latinoplesovi | 08 Dec, 2008, 04:28 | Generalna | (508 Reads)
Stil latinskoameričkih plesova se razlikuje od standardnih plesova. Za razliku od standardnih plesova, latinskoamerički plesovi, kao i njihova muzika, žele nešto ispričati. Za LA plesove je specifičan rad kukovima koje rotiramo oko svoje osi u nazad, te rad lopatica, tako da spuštamo lopaticu nad kuk koji rotiramo (desni kuk-desna lopatica, lijevi kuk – lijeva lopatica). Značajna je razlika između ST i LA i u tehnici izvođenja koraka. Za razliku od standardnih plesova, gdje u koraku naprijed idemo preko pete, u LA plesovima u korak naprijed idemo sa savijenim koljenima preko prstiju na puno stopalo. Pozicija stopala je 5 do 1 (V). Držanje: U LA držanju plesači su udaljeniji jedan od drugog za razliku od ST plesova i stoje jedan nasuprot drugom. U ST plesovima partnerica stoji s partnerove desne strane. U LA postoji i držanje za obje ruke u visini struka, dok u ST plesovima ne. Latinskoamerički plesovi su: Rumba (sportska; izvorno rumba-bolero) Samba Cha-cha-cha Paso doble Jive Mambo Salsa Cuban-rumba Pachanga Cumbia Merengue Bachata itd.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=42975

Čestitamo!

latinoplesovi | 01 Dec, 2008, 14:26 | Generalna | (53494 Reads)
Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.co.yu i možete početi sa blogovanjem.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=42389