Mambo

latinoplesovi | 22 Dec, 2008, 04:56 | Generalna | (722 Reads)
Mambo potiče sa Kube, gde su ga doveli naseljenici s Haitija. Na Haitiu je mambo bio sveštenički vudu ples duhovnih savetnika i iscelitelja, koji su ujedno bili i organizatori javnih zabava. Pod uticajem kubanskog plesa rumbe, te razvojem američkog džeza nastaje mambo. Ritam mamba u današnjem obliku je kombinacija svinga i kubanske muzike i u takvom obliku pojavljuje se od 1943.godine. Mambo je ulični ples u kojem žena i muškarac odmeravaju kontrolu i snagu tj. izazivaju se. Muškarac pokušava zadržati kontrolu i impresionirati ženu fizičkom sposobnošću i brzinom. Mnogi ljudi tretiraju mambo kao brzi ples, ali u svojoj biti on je polagan i precizan bez mnogo pokreta, sve se zasniva na nogama i kukovima. Prelaskom mamba u noćne klubove razvija se novi stil znan pod imenom salsa.
Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=44494